Bærekraftighet hos OSRAM

Bærekraftighet hos OSRAM

Som en leverandør av løsninger for produkter og systemer, baserer vi våre strategiske beslutninger på et helhetlig og integrert konsept. Våre tre pilarer av bærekraftighet - økonomi, miljø og samfunn– som setter rammene for alle våre tanker og handlinger .

Vår misjon
Vi tilbyr våre store interessenter en omfattende og gjennomsiktig bilde av vår posisjonering av OSRAM og er en anerkjent og pålitelig partner som fremmer bærekraft i og utenfor belysningsbransjen.

Oversikt

 • Med ett blikk
 • Historie
 • Bærekraftig ledelse

Strategisk Fokus

 • Introduksjon - Bærekraftighet hos OSRAM
 • Dialog med interessenter

Økonomisk

 • Eierstyring og selskapledse
 • Compliance
 • Innovasjon ledelse
 • Leverandør forvaltning  
 • Risikohåndtering
 • Kunde ledelse
 • Kvalitetsledelse

Miljøvennlig

 • Miljøvennlig forvaltning
 • Klima strategi
 • Vannforvaltning
 • Operasjonell Eco-effektivitet
 • Miljørapportering  
 • Produkt-levetid forvaltning
 • Resirkulering  

Sosial

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Sosial raportering
 • Talent attraksjoner
 • Arbeidsforhold
 • Mangfold
 • Læring og utvikling
 • Samfunnsrolle
 • Off-Grid belysning

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt
med oss? Vennligst kontakt oss:

OSRAM & en.lighten

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheter reservert.
LED Floater Headline