Gater og bymiljø

Sikre veier uansett forhold: god orientering og høy lyskvalitet
Praktisk test for fremragende lys: Sikkerhet og vektlegging av arkitektoniske elementer
Lys for trafikksikkerhet helt til dørterskelen: Beskyttelse for fotgjengere og barn som leker
Riktig lys i alle retninger: Beskyttelse for de mere sårbare motoristene
God belysning for en attraktiv byutforming
Utmerket belysningsforhold for ypperlig sikt: Orientering og sikkerhet
Sikkerhet og visuell komfort: Rasjonell belysning i tunneler og passasjer

Gate og bymiljø: lysløsninger

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheter reservert.
LED Floater Headline