Industribygg

Pålitelig og ytelsesfremmende: ekstremt god lysfordeling og utsøkte materialer
Pålitelig og energieffektiv: optimal lysfordeling og lysfarge
Jevn fordeling og energieffektivitet: vellykkede belysningskonsepter i logistikkområder

Næringsbygg: lysløsninger

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheter reservert.
LED Floater Headline