Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Ved bestillinger erklærer kunden seg enig i disse leveringsbetingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Priser

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagen gjeldende priser.

Alle priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger. OSRAM tar forbehold om justering av de avtalte priser dersom det før leveringsdagen inntrer endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser. Prisen i denne prislisten er gjeldene med mindre det er gjort særskilt avtale.

Fraktkostnader

OSRAM belaster fraktkostnader dersom ikke annet er avtalt.

Fraktsonetillegg lyskilder

For alle leveranser beregnes et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp etter følgende satser for lyskilder:

Sone 1 Sør/Østlandet 1,5%                  Sone 2 Vestlandet 2,0%

Sone 3 Trøndelag 2,5%                        Sone 4 Nord­ Norge 3,0%

Fraktsonetillegg armaturer, prosjektleveranser

For alle leveranser av armaturer og master og stolper* er fraktsonetilleggene som følger:

Sone 1 Sør/Østlandet 3,5%                  Sone 2 Vestlandet 4,5%

Sone 3 Trøndelag 4,5%                        Sone 4 Nord­ Norge 6,5%

Master og stolper* belastes normalt med reell frakt.

Ekspedisjonsgebyr / gebyr for splittet kartong / tredjepartsleveranser

På bestillinger under kr 1500, netto eks. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 300, Priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger. Ved kjøp av annet enn hel kartong, belastes kjøper med et gebyr for splittet kartong på kr. 50,­ pr. varelinje. Vi gjør oppmerksom på at noen få typer varer ikke kan leveres i mindre enn hel kartong grunnet pakningens utførelse (ref. lysrør i industriforpakning og billamper/smålamper på spesialbrett). Leveranser til tredjepart belastes kjøper med et ekstra transportgebyr på kr. 250,­-

Retur av varer

Varer levert i henhold til bestilling og riktig levering tas kun i retur etter skriftlig avtale med kundeservice. Spesialbestilte varer (og skaffevarer) tas ikke i retur. Ved akseptert retur, belastes et returgebyr på 20% av bestillingens nettoverdi. Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt originalemballasje. Ordrenummer må oppgis og returfrakt betales av avsender.

Reklamasjon ved transport

Reklamasjon må skje straks. Hvis det forekommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren. Returforespørsel rettes straks og senest innen 7 dager. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke indirekte skader eller tap. OSRAM har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes 3.partsforhold.

Reklamasjon ved feillevering

En reklamasjon som følge av feil levering, enten feil antall og/eller feil produkt, skal framsettes i en returforespørsel straks og senest innen 7 dager.

Reklamasjon ved produktfeil

Reklamasjon som følge av produktfeil, enten fabrikasjons­ eller materialfeil, skal framsettes i en returforespørsel straks. Dersom kjøper ikke sier fra innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan kjøper ikke påberope seg denne. Leverandørens ansvar for den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder leverandøren seg retten til å utbedre feil, eventuelt å foreta omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med leverandøren. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger. Følgekostnader dekkes i utgangspunktet ikke.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dager netto regnet fra fakturadato. Etter forfall belastes et rentetillegg etter den til enhver tid gjeldene morarentelov.

Eksportkontroll

Alt salg fra Osram er betinget av at eventuelt videresalg av Osram’s produkter ikke medfører brudd på nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter for eksportkontroll.

Salgspant

Varen er å betrakte som leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted. Leverandøren har rett til å ta varene tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Omkostninger vil eventuelt komme i tillegg.

Tvister

Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er på leverandørens forretningssted.

Miljøgebyr og merverdiavgift

Miljøgebyr beregnes med:

  • Lyskilder: 0,90%
  • LED / LED­utstyr: 0,20%
  • Armaturer vegg/tak/lysskilt/andre: 0,90%
  • Armaturer bord/gulv/juletrebelysning: 0,30%
  • Lommelykter: 0,30%
  • Elektronisk forkoblingsutstyr: 0,20%
  • Tennere: 0,10%
  • Avvik kan forekomme innenfor de ulike gruppene. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og miljøgebyr.

Bærekraft i OSRAM

OSRAM-verktøy

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheter reservert.
LED Floater Headline