LED deSIGNer

Ved å bare legge inne noen grunnleggende data beregner den brukervennlige programvaren LED-designer automatisk nøyaktig antall av komponenter og riktig plassering av LED-modulene for en gitt applikasjon. 

Nye funksjoner forbedrer anvendeligheten ytterligere

I tillegg til at applikasjonen er optimalisert, er LED deSIGNeren oppgradert med følgende nye funksjoner:

  • Etter å valgt en tekst med en definert skrifttype forhåndsvises teksten.
  • Input og behandling av lysstyrken er forbedret.
  • Beregningen av strømforsyning og LED-moduler kan gjøres for hver enkelt bokstav.
  • Valg av typer og mengder med strømforsyninger kan gjøres både manuelt og automatisk.

Vi anbefaler å bruke vår sjekkliste for å gjøre datainnleggingen så enkel og grei som mulig.

Support

For teknisk support for OSRAM LED deSIGNer, gå til 

support-led-designer@osram.com.

LED - innovativt, effektivt, fleksibelt

OSRAM-tjenester

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheter reservert.
LED Floater Headline