Automotive
 

OSRAM LEDambient-app: Tekniske krav, kostnader og juridiske saker

Tekniske krav

1. Hvilke mobilplattformer støttes av "LEDambient® CONNECT-appen“

Apple-enheter:

Apen "LEDambient® CONNECT App" fungerer best med iPhone-apparat høyere enn 3G og plattformversjon over iOS 7.0. Appen har blitt samlet for et minimum operativsystem versjon på iOS 7.0 og alle nåværende versjoner av iPadTM, iPod® og iPhone. "LEDambient® CONNECT App" fungerer fullt ut med nevnte enheter og OS-versjoner - ytelsesbegrensningene består kun av mindre forstyrrelser i animasjonens flyt.

Android-enheter:

"LEDambient® CONNECT App" er tilgjengelig for alle Android-enheter versjon 4.3 og høyere med best resultater.

"LEDambient® CONNECT App" tilbyr all funksjonalitet for alle smarttelefoner som fungerer med Android OS 4.3 eller høyere. Ved lavere versjoner av operativsystemet støttes ikke "LEDambient® CONNECT App".

Andre enheter

Andre mobilplattformer og tilsvarende smarttelefoner, som Blackberry og Windows, støttes ikke.

2. Økonomisk informasjon

Hvor mye koster "LEDambient® CONNECT App"?

På dette tidspunktet er ingen kostnader forbundet med nedlasting av “LEDambient® CONNECT App” fra App Store eller Play Butikk. En Bluetooth® tilkoblingen må alltid opprettholdes slik at produktene kan kobles til appen.

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod touch og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og i andre land. iPad er et varemerke som tilhører Apple Inc. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc.