Automotive
 

Vehicle Light: tekniske krav, økonomisk informasjon og juridisk merknad

Tekniske krav:

1. Hvilke mobilplattformer støttes av "Vehicle Light"?

Apple-enheter: Appen "Vehicle Light" fungerer best med iPhone høyere enn 3G og plattformversjon over OS 4.0. Appen har blitt samlet for et minimum operativsystem versjon på OS 3.2 og alle nåværende versjoner av iPadTM, iPod® og iPhone. "Vehicle Light" fungerer fullt ut med nevnte enheter og OS-versjoner - ytelsesbegrensningene består kun av mindre forstyrrelser i animasjonens flyt.

Android-enheter: "Vehicle Light" er tilgjengelig for alle Android-enheter versjon 2.1 og høyere med best resultater.

"Vehicle Light tilbyr all funksjonalitet for alle smarttelefoner som fungerer med Android OS 2.1 eller høyere . Ved lavere versjoner av operativsystemet støttes ikke "Vehicle Light". Andre mobilplattformer og tilsvarende smarttelefoner, som Android håndholdte, støttes ikke.

2. Krever appen ytterligere konfigurasjon?

For å levere oppdaterte og gyldige referanser, samler appen inn innhold fra online datalagring for gjeldende kjøretøymodeller, OSRAM-produkter og funksjoner. "Vehicle Light" krever derfor Internett-tilkobling og vil informere brukere om feil på tilkoblingen.

Økonomisk informasjon

Hvor mye koster "Vehicle Light"-appen?

For øyeblikket er det ingen kostnader forbundet med nedlasting av "Vehicle Light" fra App Store eller Android Market. Appen krever imidlertid Internett-tilkobling for at den skal samle inn oppdatert informasjon fra online datalagring, så kjøring av appen utenfor trådløse nettverk kan medføre kostnader for mobildata.

Play Butikk: Last ned appen "Vehicle Light App StoreSM: Last ned appen "Vehicle Light”

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod touch og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. iPad er et varemerke som tilhører Apple Inc. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc.