Automotive
 

Vanlige spørsmål om bil

LED interiørbelysning – LEDambient

Hvorfor virker ikke fjernkontrollenheten når den først blir tatt i bruk?

Før fjernkontrollen kan brukes, må den justeres til modulene. For å gjøre det, må du trykke på alle tre knappene på fjernkontrollen samtidig. Modulene vil deretter blinke for å bekrefte vellykket justering.

Merk deg at dekselfolien må fjernes fra fjernkontrollen først. Etter fjerning tar det rundt 10 sekunder før fjernkontrollen kan reagere på en kommando.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice: automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22* (Mandag til fredag 09 til 18 (CET). Tilgjengelig på engelsk og tysk).

*Ytterligere telefonkostnader kan påløpe.

Kan jeg kombinere mer enn ett LEDambient-sett og administrere dem med en fjernkontroll?

Du kan kombinere et ubegrenset antall lys og styre alle med en fjernkontroll. For å gjøre det, trenger du bare gjenta den innledende justeringen når du tilføyer nye lys.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice: automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22* (Mandag til fredag 09 til 18 (CET). Tilgjengelig på engelsk og tysk).

*Ytterligere telefonkostnader kan påløpe.

Slås lysmodulene av etter en kort periode eller slår seg ikke på?

Ved levering er det integrerte batteriet kun minimalt oppladet. Lad alle modulene helt før du bruker dem for første gang. Når ladingen starter, vil modulene blinke opptil tre ganger.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice: automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22* (Mandag til fredag 09 til 18 (CET). Tilgjengelig på engelsk og tysk).

*Ytterligere telefonkostnader kan påløpe.

LED ettermonteringer

Hva er mulige bruksområder for LED ettermonteringer?

Interiør:

 • Kuppellys
 • Leselys
 • Dashbordlys
 • Hanskeromlys
 • Fotområdelys
 • Bagasjeromslys

Utvendig (kun off-road):

 • Skiltlys
 • Posisjonslys
 • Baklys
 • Dørinngangslys
 • Svingeindikator

Hvorfor er utvendige bruksområder kun tillatt off-road?

Hittil har det ikke vært lovlig å skifte vanlige lyspærer med LED-lys for utvendig bruk. De eneste unntakene er utstyr utenfor fabrikken med LED-lys fra produsenten eller utskiftning av hele lampeenheten, som betyr betydelig anstrengelse.

Produktene har ikke ECE-sertifisering som er nødvendig for utvendige bruksområder. Produkter uten ECE-sertifisering som blir brukt til utvendige bruksområder på en bil, kan føre til at sjåføren mister førerkortet og at forsikringen opphører.

OSRAM sammen med andre medlemmer av belysningsindustrien er for tiden i ferd med jobbe mot en tilpasning av denne ECE-forskriften til de nyeste teknologiene.

Viser kortdatamaskinen en feilmelding om ødelagt lampe selv om den fungerer?

Noen biler har såkalte "feilvarslingssystem" for lyskilder. Dette systemet kontrollerer funksjonen til lysene i form av elektriske impulser. Ettersom LED-lys har lavere strømforbruk enn vanlige lamper, kan feilvarslingssystemet rapportere dem som “defekte”.

Hvis du oppdager denne feilen på kjøretøyet, anbefaler vi bruk av OSRAM LEDriving Canbus styringsenhet.

Hvordan kan jeg installere en LED ettermontering?

Basen på alle OSRAM LED-ettermonteringer er i samsvar med IEC-standarder. Derfor kan den gamle lampen helt enkelt erstattes av en LED-ettermontering. Vær oppmerksom på at LED-ettermonteringer kun kan brukes til interiørbruk. Utvendige bruksområder kan kun brukes off-road

LEDriving FOG tåkelys

Bilmodellen min er ikke inkludert i applikasjonslisten.

Applikasjonslisten for LEDriving FOG inneholder kun bilmodeller med innebygd "plug and play"-alternativ. Installasjon i biler som ikke er oppgitt i listen er i hovedsak mulig ved å foreta justeringer på montering og kabling. Et adaptersett for andre bilmodeller vil bli tilgjengelig snart.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Er det lovlig å bruke LEDriving FOG på offentlige veier i Europa?

LEDriving FOG er godkjent som kjørelys i henhold til ECE R87 og som tåkelamper i henhold med ECE R19. Det er derfor lovlig å installere og bruke dem som kjørelys og tåkelys i Europa.

For Europa er det fastsatt og obligatorisk å installere og bruke lys i henhold til ECE R48. Installasjon og tilkobling i henhold til ECE R48 er beskrevet i den vedlagte bruksanvisningen.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Er LEDriving FOG egnet for kjøretøyer som allerede har eksisterende kurvelys?

Kontroller deaktivering av kurvelysfunksjonen i styringsenheten på kjøretøyet. Parallell betjening er for tiden ikke mulig.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Er feilmeldinger fra den innebygde elektronikken forventet etter installasjon?

Det betydelig lavere strømforbruket til LEDriving FOG sammenlignet med f.eks. halogen tåkelys kan i noen tilfeller utløse feilmeldinger i den innebygde elektronikken (“pærer defekte”). Som en løsning foreslår vi installasjon av en ekstra strømmotstand. I mange tilfeller kan feildeteksjonen deaktiveres av en spesialist.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Har LEDriving FOG en posisjonslysfunksjon?

LEDriving FOG har en dimmefunksjon som kan aktiveres ved å koble til ledning 4 (brun). Merk deg at denne funksjonen ikke har ECE-sertifisering og er dermed ikke tillatt for bruk på offentlige veier.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Når farelysene er slått på, begynner LEDriving FOG å blinke synkront.

LEDriving FOG har en ekstra varselblinkefunksjon som kan deaktiveres ved å fjerne ledning 7 og 8 (grønn og grå). Merk deg at denne funksjonen ikke har ECE-sertifisering og er dermed ikke tillatt for bruk på offentlige veier.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Hva er assistert svinging?

LEDriving FOG tilbyr en hjelpe-/ekstralysfunksjon som svinger gjennom blinklyskontrollen, som kan deaktiveres ved å fjerne ledning 7 og 8 (grønn og grå). Merk deg at denne funksjonen ikke har ECE-sertifisering og er dermed ikke tillatt for bruk på offentlige veier.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Fungerer LEDriving FOG for hybridbiler eller biler som har automatisk start-stopp-system?

LEDriving FOG er egnet for hybridbiler og kjøretøyer som har automatisk start-stopp-system.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Er LEDriving FOG egnet for kjøretøyer med automatiske lys?

LEDriving FOG er egnet for kjøretøyer med automatiske lys.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

LEDriving LG (DRL102) kjørelys

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har generelle problemer med å slå på og av kjørelysene?

Forsikre deg om at du har tilkobling til klemme 15 / tenningen.

Kontroller også at kablingen er korrekt utført og i henhold til instruksjonene.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Er det lovlig å bruke LEDriving LG kjørelys på offentlige veier i Europa?

LEDriving LG er godkjent for bruk som kjørelys i henhold til ECE R87 og som posisjonslys i henhold til ECE R7. Det er derfor lovlig å installere og bruke dem som kjørelys og posisjonslys i Europa.

For Europa er det fastsatt og obligatorisk å installere og bruke lys i henhold til ECE R48. Installasjon og tilkobling i henhold til ECE R48 er beskrevet i den vedlagte bruksanvisningen.

I tillegg må du overholde nasjonale bestemmelser angående installasjon og bruk (som bestemmelser for kjørelys og registrering av detaljer i kjøretøyets papirer).

Kan jeg installere kjørelys på kjøretøyet?

Vi har testet produktet på et stort antall biler uten noen problemer.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Fungerer LEDriving LG også på kjøretøyer som har automatisk belysning?

LEDriving LG kjørelys fungerer bra i kjøretøyer med automatiske belysningssystemer, gitt at det er grunnleggende kompatibilitet med den spesifikke kjøretøymodellen (se "Allokeringslisten for kjørelys").

Kontrollenheten på kjørelysene oppdager automatisk - med bruk av direkte kabling til nærlysene - uansett om de er slått på eller ikke, og dermed automatisk veksler mellom kjørelysmodus og navigasjonslysmodus, selv om lysbryteren er stilt på "automatisk".

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Fungerer LEDriving LG også på kjøretøyer med automatisk start-stopp-funksjon go hybridkjøretøyer?

LEDriving LG fungerer også på kjøretøyer som har automatisk start-stopp eller hybridteknologi, fordi kjørelysene slås på med tenningen på kjøretøyet.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Hvordan installerer jeg LEDriving LG kjørelys?

 • Rød ledning: Koble til den positive terminalen på batteriet (+).
 • Svart ledning: Koble til minusterminalen på batteriet (-).
 • Oransje ledning: Koble til klemme 15 / tenningen på kjøretøyet.
 • Grønn ledning: Koble til plusslinjen på posisjonslyset.

Sikkerhetsmerknad: Koble aldri lampene direkte til batteriet, ettersom det er fare for å forårsake skade. Koble alltid lampene til kontrollenheten.

Overhold alltid installasjonsinstruksjonene som vil gi deg mer informasjon. Du finner disse i OSRAMs produktkatalog under "Downloads".

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Hvordan fungerer LEDriving LG som posisjonslys?

I tillegg til godkjennelse som kjørelys i henhold til ECE R87, er den også godkjent for posisjonslys i henhold til ECE R7. Det er derfor lovlig å installere og bruke dem som kjørelys og posisjonslys i Europa.

Når LEDriving LG blir brukt som posisjonslys, blir LED-lysene dimmet når de dimmede frontlysene blir slått på og fortsetter å lyse med 50 % effekt.

I henhold til ECE-forskriftene må du skifte de originale posisjonslysene med de inkluderte modellene.

Modellampene er resistorer som forhindrer at en feilmelding blir generert av den elektroniske systemovervåkeren i kjøretøyet når posisjonslampene blir fjernet.

Du finner ytterligere informasjon i installasjonsinstruksjonene.

Kjøre med lys på på dagtid

Er det verdt pengene å kjøpe kjørelys?

Energiforbruket til OSRAM LED kjørelys er opptil 90 % lavere sammenlignet med vanlige nærlys på dagtid. Dette oppnås med veldig effektive LED-lys og at unødvendige lys ikke er slått på på dagtid (skiltlys, baklys, posisjonslys, dashbordlys).

Videre har OSRAM LED kjørelys veldig lang levetid (Tc>5000h; varer bilens levetid) og sliter ikke på nærlyset.

Dette er grunnen til at kjøp av kjørelys ikke bare er bra for sikkerheten, men er på lang sikt også økonomisk gunstig.

Hvordan håndterer andre EU-land problemet med kjørelys?

EU-kommisjonen støtter en uniform løsning angående kjørelys og har bestemt at alle nye biler må være utstyrt med kjørelys fra 2011. Fram til da er det forskjellige regler i landene.

Følgende oversikt viser informasjon om nåværende status (juni 2009, kilde: ADAC - påtar seg ikke ansvar for om denne informasjonen er korrekt og komplett).

Helårs obligatorisk kjørelys i:

 • Bosnia-Hercegovina
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Ungarn*
 • Island
 • Italia*
 • Latvia
 • Litauen
 • Makedonia
 • Montenegro
 • Norge
 • Polen
 • Romania*
 • Russland*
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sverige

* på motorveier og utenfor byer

Obligatorisk med kjørelys i vinterhalvåret:

 • Bulgaria (1. november til 31. mars)
 • Kroatia (siste søndag i oktober til siste søndag i mars)

Begrenset bruk av kjørelys i:

 • Portugal - kun på IP5 fra Vilar Formoso til Aveiro

Anbefaling om kjørelys i:

 • Frankrike
 • Tyskland
 • Sveits

Forbud mot kun kjørelys i:

 • Hellas (unntatt kjøretøyer med automatiske kjørelys)

I tillegg må du ha med deg erstatningslamper i noen land, som Kroatia, Makedonia, Montenegro, Russland, Serbia, Slovakia og Spania. Disse er også anbefalt i Tsjekkia, Frankrike, Ungarn, Norge, Portugal og Slovenia. I det tilfellet er også reservelampesett for grunnleggende belysningsfunksjoner veldig praktisk.

Er det ikke nok å kjøre med parkeringslysene på i stedet for nærlys hvis jeg vil bli sett bedre på dagtid?

Helt klart nei!

Her håndterer vi et viktig sikkerhetsaspekt for alle motorister, som har som mål å bli sett så raskt som mulig på dagtid av alle andre trafikanter. Funksjonen til parkeringslyset er å gjøre en parkert bil synlig for andre trafikanter på nattestid. Kjørelys er imidlertid definert på en mye mer krevende og kraftig måte for å garantere sikt i alle situasjoner. Lyset som utstråler fra parkeringslys er langt fra sterkt nok til å imitere denne funksjonen. Kun nærlys er egnet for denne funksjonen.

Forresten: kjøring med tåkelys på på dagtid og uten siktproblemer er forbudt i nesten alle EU-land!

Er det høyere sikkerhetsrisiko for motorsyklister på grunn av flere kjørelys?

Kjørelys har vært begrenset til motorsyklister fram til nå for å gi dem bedre beskyttelse gjennom bedre synlighet. Dette er grunnen til at mange har vært bekymret for at introduksjonen av kjørelys ville føre til en svekkelse av dagens situasjon.

Slik tankegang antar at biler og lastebilers bruk av kjørelys reduserer oppfattelsen av motoriserte tohjulte kjøretøyer og at tidlig oppdagelse av disse kjøretøyene derfor vil svekkes. Omfattende forskning utført i Niedersachsen har for eksempel vist at omfattende bruk av kjørelys gir ekstra sikkerhet til alle trafikanter. Det er bevist at et kjøretøy med lys alltid oppfattes raskere av menneskeøyet enn et kjøretøy uten lys. Dette betyr at motorsyklister nå kan se andre trafikanten tidligere også, og dette er en fordel som kan bidra til å unngå mange motorsykkelulykker.

Det som er avgjørende er at: alle blir sett bedre, ingen blir sett mindre. Videre: det er spesielt de myke trafikantene (som fotgjengere og brukere av kjøretøyer med to hjul) som kan se farene (biler) raskere.

Hvorfor bør jeg bruke kjørelys?

Hvis du kjører med kjørelys, vil du øke din egen sikkerhet og du vil redusere risikoen for ulykker betydelig. 50 % av alle personer som er involvert i bilulykker (til og med 80 % av de som var i en ulykke i et kryss) oppgir at de ikke så det andre kjøretøyet i det hele tatt eller at de ikke så det i tide. De som bruker kjørelys blir definitivt sett tidligere. I henhold til en EU-studie, kan mer enn en million forsikringsulykker per år unngås i Europa ved å kjøre med kjørelys. Det ville bety at 155 000 færre personer blir skadet og 5500 færre dødsfall på veiene.

Blålig belagte lamper

Hva er fordelene med OSRAM COOL BLUE INTENSE lamper?

I tillegg til det spesielle visuelle utseendet på en COOL BLUE INTENSE lampe i frontlyset, et utseende som mange sjåfører liker, gir halogen frontlys også fotometriske forbedringer over standardlamper.

Imidlertid ikke i samme grad som lampene SILVERSTAR 2.0-serien som gir opptil 60 % mer lys, eller enda bedre NIGHT BREAKER UNLIMITED-lampene med opptil 110 % mer lys på veien.

For å oppnå en uniform blålig lysfarge på fronten av bilen, tilbyr OSRAM også COOL BLUE INTENSE parkeringslyslamper.

En COOL BLUE INTENSE versjon er tilgjengelig for:

Frontlyslamper:

 • halogenlamper H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4
 • gassutladningslamper XENARC COOL BLUE INTENSE D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S

Ekstralamper:

 • W5W

HVa er fordelen med OSRAM COOL BLUE INTENSE lamper i parkeringslys?

W5W har spesielt belegg slik at det produserer en høyere fargetemperatur og gir derfor inntrykk av blått lys.

COOL BLUE INTENSE sidelamper er et stilig tilskudd til OSRAM XENARC og XENARC COOL BLUE INTENSE xenonlamper, i tillegg til COOL BLUE INTENSE halogen frontlyslamper for å fremheve det blålige inntrykket.

Hvilke lampetyper tilbyr OSRAM i COOL BLUE INTENSE versjon?

COOL BLUE INTENSE eller XENARC COOL BLUE INTENSE versjoner er tilgjengelig for:

Frontlyslamper:

 • Halogenlamper: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, HB3, HB4
 • Xenonlamper: D1S,D1R, D2S, D2R. D3S, D4S

Ekstralamper:

 • W5W

Frontlyslamper med høyere luminans

Hvilken er bedre: NIGHT BREAKER UNLIMITED, SILVERSTAR 2.0 eller COOL BLUE INTENSE?

Dette avhenger av personlige krav og preferanser. Sjåfører som ønsker maksimal ytelse og så mye lys på veien foran seg som mulig pleier å velge OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED med opptil 110 % mer lys enn en standardlampe - eller SILVERSTAR 2.0 lampeserien med frontlyslamper som tilbyr opptil 60 % mer lys enn en standardlampe.

Sjåfører som foretrekker god ytelse, god sikt og noe litt annerledes pleier å velge lamper fra OSRAM COOL BLUE INTENSE-serien.

Naturligvis har alle disse produktseriene fullstendig ECE-godkjenning uten begrensninger for bruk på offentlige veier i hele Europa.

Hva betyr det: Opptil 110 % mer lys, opptil 20 % hvitere lys og opptil 40 m lengre stråle?

Med NIGHT BREAKER UNLIMITED-serien tilbyr OSRAM den sannsynligvis klareste godkjente halogen frontlyslampen som verden noen gang har sett: Sammenlignet med standardlamper gir de opptil 110 % mer lys på veien. Spesielt i “sikkerhetssonen” mellom 50-75 meter foran kjøretøyer, er luminansen nesten dobbelt så høy sammenlignet med standardlamper. Disse fordelene oppnås med et nyutviklet høyytelses filament og de to blå beleggringene for et hvitere lys.

Nesten 50 % av alle dødsulykker skjer på nattestid. Utilstrekkelig belysning er en av de vanligste årsakene til ulykker på nattestid. Disse inkluderer ofte også fotgjengere og syklister som ikke ble sett i tide. Bedre belysning kan bidra til å unngå de ulykkene. NIGHT BREAKER UNLIMITED frontlys - med sin bedre belysning av veien og opptil 40 meter lengre stråle - gir mye bedre sikt forover.

Det 20 % hvitere lyset er komfortabelt for sjåførens syn og den slående designen med delvis blått belegg og sølv hetter (H4, H7, H11, HB4) er iøynefallende.

Naturligvis har NIGHT BREAKER UNLIMITED-lampene fullstendig ECE-godkjenning (E1) uten begrensninger for bruk på offentlige veier i Europa.

Det er et piktogram på emballasjen: ”Standardlamper = halv stolpe” og “NIGHT BREAKER UNLIMITED = kvart stolpe”. Hva betyr det?

Disse symbolene står for lampens levetid. Imidlertid betyr ikke det at NIGHT BREAKER UNLIMITED-lamper kun har litt bedre levetid enn en standardlampe. Akkurat som levetiden til et batteri avhenger av det elektriske apparatet det skal drive, avhenger frontlysenes levetid f.eks. av kvaliteten på strømforsyningen i de forskjellige bilene. Derfor kan ingen absoluttverdier spesifiseres for levetiden til disse produktene. Stolpesymbolene peker imidlertid mot kortere levetid sammenlignet med standardlamper.

Det er kunder som hovedsakelig kjører på dagtid med lysene slått på. Disse sjåførene foretrekker lang levetid for lampen framfor høy lysutgang. Spesielt for dette bruksområdet tilbyr OSRAM ULTRA LIFE lampefamilien med opptil tre ganger så lang levetid som standardlamper (og OSRAM tilbyr til og med tre års garanti for ULTRA LIFE frontlyslamper).

På den annen side er det kunder som har optimal veibelysning på nattestid som sin viktigste faktor. Hovedandelen av sjåfører ser etter lamper som har mer lyseffekt. Lysintensiteten blir nevnt som det viktigste kjøpskriteriet av 41 % av personene som ble spurt (GfK 2002 - tysk markedsundersøkelse). For sjåfører som aksepterer kortere levetid for å få mer lys, tilbyr OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED frontlyslamper med opptil 110 % mer lys på veien (sammenlignet med standardlamper).

Hva er de utmerkede funksjonene til SILVERSTAR 2.0 frontlyslamper?

OSRAM har dermed forbedret den vellykkede teknologien i SILVERSTAR-lampene. Takket være spesialutviklet filament, belyser SILVERSTAR 2.0 frontlyslamper veien med opptil 60 % klarere lys i den kritiske sonen fra 50-75 meter foran bilen sammenlignet med en tilsvarende standardlampe. Den opptil 20 meter lengre strålen gir enda mer lys, selv om belysningen med OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED lamper er enda klarere (opptil 110 % mer lys på veien).

Flere og flere bilprodusenter oppgraderer bilene sine med frontlys med kompleks fasong og klare uhindrede linser. Bileiere kan forbedre utseendet på bilene sine ved å utstyre frontlysene med SILVERSTAR 2.0 med sølv hette som er fargematchet med reflektoren, i stedet for å bruke vanlige lamper med svart hette (komplettert av OSRAM DIADEM indikatorlamper).

Belagte signallamper

Hva betyr DIADEM med tanke på design og levetid?

DIADEM og DIADEM CHROME lamper gir et spesielt utseende som gule lamper ikke kan tilby. Når de slås av, ser lampene blålige eller nøytrale ut (som krom).

DIADEM lamper gir lang levetid. Levetiden er opptil dobbelt så lange som vanlige amber pærer.

Hvorfor blinker the OSRAM DIADEM gult selv om den ser ut som opaliserende hvit?

Spesielle interferensfiltre forårsaker at det overførte lyset har en annen farge (amber) enn det reflekterte lyset (blålig eller nøytralt).

DIADEM DEEP AMBER lamper utstråler en veldig mettet gul farge. Denne dype gulfargen gir høyere kontrast på dagtid.

Xenon frontlyslamper

Hvilke farlige stoffer inneholder disse lampene?

Første generasjon xenon frontlyslamper (D1 og D2) inneholder kvikksølv (Hg). Andre generasjon (D3, D4 og D8) er fri for kvikksølv.

Forhandleren min sa at ettermontering av Xenon HID ikke er mulig på bilen min, men det er mange biler med xenonlamper på veien som ikke hadde HID fra starten av. Er det mulig å erstatte eksisterende frontlykter med en xenonversjon selv?

Det er ikke mulig å erstatte en halogen frontlykt med et xenon HID-system selv.

Xenonlamper er kun godkjent for bruk i dedikerte xenonfrontlys. Utskiftning av en halogenlampe med en xenonlampe er strengt forbudt og bruk på offentlige veier fører til opphør av kjøretøyets driftslisens og tap av forsikringsdekning.

Hva er fordelen med et XENARC belysningssystem sammenlignet med halogen frontlys?

XENARC belysningssystem gir mer lys og mye høyere belysning av veien sammenlignet med et halogensystem. Det har lengre levetid og høyere effektivitet sammenlignet med halogebelysning.

Hvordan fungerer garantien på XENARC ORIGINAL lamper?

OSRAM er forpliktet til den høye kvaliteten på XENARC ORIGINAL lamper. OSRAM tilbyr fire års garanti for disse frontlyslampene. Slik fungerer garantien.

Hva er forskjellen mellom OSRAM XENARC og halogenlamper?

En halogenlampe er en glødelampe. Lyset blir produsert av et glødende wolframfilament. OSRAM XENARC er en utladningslampe med høyt trykk, også kalt xenonlampe på grunn av at den er fylt med xenongass.

TRUCKSTAR PRO

Hvordan er det teknisk mulig å kombinere 100 % mer lys med 100 % lengre levetid i én lampe?

OSRAM enkeltspoleteknologi er hemmeligheten til TRUCKSTAR-serien. Hittil har fysiske begrensninger betydd at 24 Volt lamper alltid var utstyrt med dobbel spole. Lamper med dobbel spole har store ulemper når det gjelder homogen lystetthet og til og med varmefordeling gjennom spolen. Dette fører til betydelige reduksjoner i lysfordeling og levetid.

Etter omfattende forskning og utvikling er OSRAM stolte over å være den første produsenten i verden som tilbyr teknologi med enkel spole i 24 V lamper. Dette utgjør et kvantesprang innen lysteknologi og levetid. Resultatet er en betydelig økning i lysutgangen og levetiden til TRUCKSTAR PRO for lastebilbransjen og sjåførene.

Kan OSRAM TRUCKSTAR PRO lamper brukes universalt, og er de ECE-godkjent?

Ja, naturligvis oppfyller alle produktene i TRUCKSTAR PRO-serien kravene i ECE R37 og har blitt godkjent for alle bruksområder. Derfor kan du erstatte 24 V standardlamper nå med passende TRUCKSTAR PRO pære i samme kategori, og umiddelbart nyte forbedret lys og lengre levetid.

Er TRUCKSTAR PRO signallamper tilgjengelig også?

OSRAM har utvidet TRUCKSTAR PRO-porteføljen med flere lyskilder for signalbelysning.

Disse pærene gir utvidet levetid og høyere vibrasjonsbestandighet sammenlignet med vanlige 24 V signallyskilder.

Frontlyslamper med høy wattstyrke

Inkluderer OSRAMs utvalg frontlyslamper med “høy wattstyrke”, som H4 100/90 W?

Selv om OSRAM leverer alle standard halogen frontlyslamper i versjoner med høy wattstyrke for utvalgte markeder, er de ikke godkjent for bruk på offentlige veier. De kan kun brukes til spesielle bruksområder som skogbruk, jordbruk og gruvedrift, i tillegg til off-road kjøretøyer som rallybiler. Bruk av dem på offentlige veier kan føre til at sjåføren mister førerkortet og derfor forsikringsdekningen.

Sjåfører som ønsker mer lys i frontlyktene bør se på OSRAM SILVERSTAR 2.0 eller enda bedre NIGHTBREAKER UNLIMITED frontlys. Disse lampene overholder juridiske krav, men gir opptil 110 % høyere luminans på veien og opptil 40 m lengre stråle (sammenlignet med standardlamper).

Langvarige lamper

Kombinasjonen av det massive filamentet, den sjeldne sammensetningen av fyllgassen og det høye gasstrykket gir alle forutsetningene for et langvarig produkt.

OSRAM er forpliktet til den høye kvaliteten på ULTRA LIFE & XENARC ULTRA LIFE lamper og tilbyr 3+1 års garanti på ULTRA LIFE halogen frontlyslamper og 10 års garanti på XENARC ULTRA LIFE xenonlamper. Begge garantiene er kun for sluttbrukere kombinert med online registrering.

Slik fungerer garantien.

Motorsykkellamper

Er det mulig å bruke en lampe, f.eks. H7 55W PX26d, som er dedikert til biler, på en motorsykkel?

Ja, det er mulig. Generelt kan alle billamper enten brukes på biler eller motorsykler hvis frontlyset er godkjent for disse lampetypene. Det vil si at hvis frontlyset er godkjent for bruk med H7 ECE-kategori, kan alle lamper som oppfyller kravene i ECE-norm R37 kategori H7 og er E-merket, brukes til dette bruksområdet. Det er noen ECE-kategorier som utelukkende er dedikert for bruk på motorsykler, som S1 og S2. Ettersom frontlyssystemer på motorsykler blir eksponert mot høyere vibrasjoner enn frontlyssystemer på biler, anbefaler vi at du utstyrer motorsykkelens frontlys med produkter dedikert til motorsykler, ettersom de er testet for vibrasjonsbestandighet.

Hva er den nøyaktige forskjellen mellom bil- og motorsykkellamper?

Forskjellen er at motorsykkellamper i tillegg blir testet i henhold til NBR Heavy Duty vibration test (IEC 60810 Standard). Med den ekstra testen forsikrer vi oss om at lampen kan tåle høyere vibrasjonskrav på motorsykler.

Hva er så spesielt med motorsykkellamper?

Lampene blir testet i henhold til NBR heavy duty vibration test (IEC 60810 Standard). Denne standarden simulerer bakgrunnsstøyen forårsaket av motoren og vibrasjonene forårsaket av veioverflaten. Profilen for denne testen ble utviklet av universiteter og gjenspeiler virkelige forhold på veien.

Generelt

Hva betyr informasjonen på pæren?

OSRAM billamper inneholder følgende informasjon:

 • OSRAM eller OS angir produsenten, i dette tilfellet OSRAM.
 • 12 eller 12 V, 24 eller 24 V angir merkespenning i henhold til ECE Forskrift 37.
 • H1, H4, P21W etc. er standard internasjonale kategorier for ECE standardiserte pærer, f.eks. står 55 W for nominell effekt på 55 W.
 • E1 angir landet hvor pæren har blitt estet og godkjent ("1" for Tyskland).
 • Hvis en pære er merket med DOT, betyr det at den er godkjent for det amerikanske markedet (kun nødvendig for frontlyspærer - nær- og fjernlys).
 • En stor "U" angir en UV-redusert pære i henhold til ECE-kravene (f.eks. for bruk med plastfrontlyker). Alle OSRAM halogen bilpærer oppfyller disse kravene.
 • Godkjennelsesmerket utstedt av relevante myndigheter (nasjonale veitrafikkontoret i Flensburg for E1) vises også og er enten 37R (E1) et 5-sifret tall eller bare (E1) et 3-sifret tall (som kan bestå av alfanumeriske tegn). Nesten alle pærer har produsentens egen kode slik at produsenten kan spore produksjonspartiene

På grunn av størrelsen på noen lyskilder, er det ikke alltid mulig å vise all informasjonen. I henhold til lov må godkjente pærer vise produsent, merkespenning, wattforbruk, testmerker (f.eks. E1) og godkjennelsesmerker.

Må ekstralamper til biler standardiseres?

Generelt må utskiftbare pærer brukt på utsiden av kjøretøyet godkjennes. I tillegg til frontlysene, inkluderer disse lys som indikatorer, bremselys, baklys, tåkelys, parkeringslys, ryggelys og skiltlys. De er standardisert i ECE-forskriftene 37 og 99 (Økonomisk kommisjon for Europa). En av fordelene med standardisering er at pærene kan erstattes med samme pære fra andre produsenter.

En annen fordel er at de ikke kan forveksles med andre lamper, som betyr at trafikksikkerheten ikke svekkes.

Lyskilder inne i kjøretøyer trenger ikke være standardiserte, men i de fleste tilfeller er de i samsvar med standard lampe- og basespesifikasjoner.

Hva betyr B3 og Tc i forbindelse med levetiden til pærer?

Hvis vi vurderer levetiden til produkter som er designet for å vare en bestemt tid, kan vi se at alle har de samme eller lignende feilegenskapene.

Hvis vi plotter levetiden til individuelle pærer på spesielt logaritmisk papir, får vi en graf som kalles “Weibull-fordeling”.

I en stabil produksjonsprosess oppnår vi en rett linje for levetiden som vi kan lese av forskjellige verdier på. For produkter i bilsektoren spesifiserer OSRAM en B3-verdi, som indikerer tidspunktet der 3 % av pærene har gått. OSRAM spesifiserer også Tc-verdien (karakteristisk Weibull-verdi), som angir tidspunktet da 63,2 % av pærene har gått.

Tidligere ble kun gjennomsnittsverdien spesifisert (gjennomsnittlig levetid), som i dette systemet ville korrespondere med en B50-verdi (dvs. tidspunktet da 50 % av pærene har gått). Ved å spesifisere både B3-verdien og Tc-verdien er det mulig å få en oversikt over spredningen på produktets levetid og dermed kvaliteten på produktet.

I Amerika er også B10 gitt. Denne verdien kan beregnes fra verdiene B3 og Tc.

Frontlyktene mine har kondens. Er dette normalt og hva kan jeg gjøre for å løse det?

Kjøring i regn eller bruk av høytrykksspyler i en bilvask kan forårsake at fuktighet kommer inn i frontlysene og denne kondensen i frontlysene er ikke en kvalitetsfeil.

Siden dette kan oppstå i overgangsperioden, anses kondens i frontlyktene som normalt. Dette bør vanligvis forsvinne igjen i løpet av kort tid som et resultat av luftsirkulasjon.

En vanlig årsak til at kjøretøylys viser kondens er ofte feil bruk av høytrykksspyler ved vasking av bilen. Vi anbefaler derfor at du aldri retter vannstrålen mot frontlyktene og du bør opprettholde en distanse på 30 cm fra kjøretøyet.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte OSRAM teknisk kundeservice (automotive-service@osram.com, hotline: +49 89 62 13 33 22).

Hvilke feilmekanismer påvirker levetiden til miniatyr glødelampepærer (halogen) til bilbruk (lamper med små filamentdiameter)?

 • Vibrasjon og støt
 • Omgivelsestemperaturen i frontlyset eller armaturen
 • Strømforsyningen
 • Korrosjon i støpselet fører til dårlig kontakt mellom kontaktene og pæren
 • Andre faktorer, inkludert utilstrekkelig kvalitet eller dårlig håndtering i løpet av produksjonsprosessen av lampeprodusenten, settmakeren eller bilprodusenten.

Finnes det en glødelampe (halogen) som vil vare evig?

Nei.

Fysikklover dikterer at det ikke finnes en glødelampepære (halogen) som kan vare evig. Når strømmen flyter gjennom et filament, fordamper uunngåelig noe av filamentet. Etter en stund fører dette til at filamentet brenner ut.

Det er mulig å designe en glødelampe slik at den varer lenge. Imidlertid er det alltid et kompromiss involvert fordi lysstyrken blir redusert (dvs. mengden lys som blir generert fra en bestemt inngangseffekt). Filamentet kan brukes ved lavere temperatur, eller et tykkere filament kan brukes, slik at det tar lengre tid før filamentet fordamper og brenner ut.

Sikkerhet er en viktig betraktning. Pærer med ekstremt lang levetid ville ikke oppfylle gjeldende krav til frontlys- Fordi de ikke ville generere tilstrekkelig lysutstråling til å få et tilstrekkelig strålemønster.

Hvordan kan jeg på en lovlig måte få mer lys på veien?

Den enkleste og mest kostnadseffektive måten er å erstatte standard halogen frontlyspærer med korreponderende SILVERSTAR 2.0 eller enda bedre NIGHT BREAKER UNLIMITED. OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED frontlys gir opptil 110 % mer lys på veien og opptil 35 m lengre stråle (sammenlignet med standard halogenlamper).

En annen måte er å skifte ut hele frontlykten med et nytt frontlyssystem designet for OSRAM XENARC xenonlamper. Dette alternativet gir maksimum lys for enhver sjåfør. Spør forhandleren din om disse frontlysene kan monteres på bilen din.

Hva er MSCP?

Forskjellig informasjon oppgis for amerikanske bilpærer og for europeiske lamper. På det amerikanske markedet spesifiserer de for eksempel strømmen som lampen bruker, i ampere, framfor lampens wattstyrke. Tilsvarende oppgis ikke lampens lysstrøm i lumen, men i MSCP, som står for "middelverdi for sfærisk lysstyrke".

For konvertering fra MSCP til lysstrøm, er tommelfingerregelen at gjennomsnittlig lysstyrke i MSCP * 4 * π = lysstrøm i lumen.

Hva er forskjellen mellom nominell spenning og lovbestemt testspenning?

Den nominelle spenningen, også kjent som merkespenning, er verdi som må stemples på lampen i henhold til bestemmelsene i ECE R37; i dette tilfellet 12 V eller 24 V.

Testspenningen, som også er definert i ECE R37, er spenningen som lampen er designet for og som alle verdier foreskrevet av relevante standarder må holdes på.

For eksempel er testspenningen 13,2 V for frontlyslamper, 13,5 V for ekstralamper og 28,0 V for lamper i 24 Volt systemer.

Må OSRAM billamper resirkuleres?

Vanlige billamper, som for indikatorer, bremselys, baklys og interiørlys, inneholder ikke stoffer som kan skade miljøet, så ingen spesielle tiltak må gjennomføres ved kassering. Det samme gjelder halogen frontlyslamper.

Xenonlamper og miniatyr glødelamper (f.eks. i busser, dashbordbelysning) inneholder kvikksølv (rundt ett tusendel av et gram per lampe), så de må resirkuleres.

Ved "elektronisk lys", må elektroniske komponenter som kontrollgir, kasseres som elektronisk avfall.

I Tyskland deltar OSRAM i Dual System. Emballasjen til OSRAMs produkter er derfor merket med "Grüner Punkt" (Grønt punkt). Disse produktene kasseres i Dual System-beholdere.

Hvorfor må frontlyspærer ha redusert UV-utslipp?

Flere og flere frontlykter blir nå produsert med plastkomponenter for å spare vekt og penger. Spesielt er nesten alle klare frontlysdeksler på nye biler i dag laget av plast. Effekten av UV-stråling fra lyskilder eller fra solen på transparent plass er veldokumentert. Over en lengre tidsperiode vil plasten bli gul og skjør, og denne prosessen fremskyndes av høye materialtemperaturer.

OSRAM UV-filterlamper er i samsvar med lovbestemte bestemmelser i ECE Standard R37 (unntatt off-road lamper) når det gjelder UV-terskler og kan derfor brukes uten begrensninger i plastfrontlys.

Denne egenskapen er angitt på emballasjen med "UV FILTER"-symbolet. På selve lampen vil du se bokstaven “U”. Alle OSRAM halogen frontlyslamper er UV-filterlamper.