Generelle vilkår og betingelser (GTC) for OSRAM GmbH

Her finner du våre generelle vilkår og betingelser for OSRAM GmbH for levering og betaling av produkter og materialer/halvferdige produkter, samt kjøp og ordrer.

Leverings- og betalingsvilkår

For produkter

For levering av produkter (inkludert lamper, armaturer, elektronisk kontrollutstyr og reservedeler) fra OSRAM GmbH, gjelder følgende vilkår, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Materialer og halvferdige produkter

For leveringer av materialer og halvferdige produkter fra OSRAM GmbH gjelder følgende vilkår, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Kjøps- og ordrebetingelser

For bestillinger fra OSRAM GmbH gjelder følgende kjøps- og ordrebetingelser, med mindre annet er avtalt mellom partene.