Individuelle belysningsløsninger for kontormiljøer – med HCL-konsepter (Human Centric Lighting)

Menneskesentrert belysning samkjører samspillet mellom lys, klima og plass til å korrespondere med de individuelle behovene til mennesker i bestemte omgivelser.

Av denne grunn er HCL spesielt viktig for «habitat»-kontorer. Belysning av kontorplasser og arbeidsstasjoner i henhold til de spesifikke oppgavene og aktivitetene bidrar beviselig til forbedret kreativitet og produktivitet. Det er enklere å konsentrere seg i gode visuelle forhold, og habitater og lysatmosfærer som oppfattes som behagelige oppnår også en høyere grad av velvære og motivasjon.

Minstekravene for profesjonell kontorbelysning er regulert via klare, normative bestemmelser. Europa bruker for eksempel standarden EN 12464-1. Forskjellige kvalitetskriterier som belysning, ensartethet, blendingskontroll og kontrastsensitivitet definerer lyskvaliteten.

Generelt gjelder følgende: rett lys til rett tid på rett sted. Også biologisk effektive, dynamiske hvite lys med en lysstyrke- og lysfargesekvens i henhold til tiden på dagen. Dette støtter den naturlige biologiske rytmen for å øke vår velvære og forbedre vår kapasitet til å prestere.

Bruksområder for innovativ menneskesentrert belysning fra OSRAM Lighting Solutions fungerer med både kunstig og naturlig lys, eller kombinerer dem på en intelligent måte. Følgende gjelder: naturlig lys er det beste lyset. Våre HCL kunstige lyskonsepter kommer så nærme dette forslaget som mulig.

Dynamisk lys imponerer


Dynamisk belysning gir en varm velkomst til besøkende og medarbidere, gir enklere og raskere orientering og har et spesielt moderne og prestisjefylt image.

Mer informasjon om dynamisk lys

Er du allerede kjent med porteføljen vår og leter etter et spesifikt produkt for belysning av kontoret? Finn den beste løsningen? her.